Specializace na děti a učení

I vaše dítě se může snadno učit, lépe komunikovat a mít hezké vztahy.  

Určeno pro děti, které něco trápí.  

Poruchy učení

Řešíme nejčastěji pomocí kineziologie One Brain a edukineziologických cviků. 

Jemně a citlivě odstraníme bloky, strachy nebo stres, který je spojen s učením. 

Pokud je to třeba, pracujeme jak s dětmi, tak s rodiči, neboť učení je záležitost, která se netýká pouze dítěte. 

Vztahy v rodině a kolektivu

I děti řeší vztahy, a to nejen rodinné. 

Ať už se jedná o vztahy kamarádské či šikanu, poskytujeme komplexní péči pro zdravý rozvoj dítěte tak, aby bylo emocionálně odolné, sebevědomé či spolupracující.

Zaměřujeme se na problémy v rámci širšího kolektivu, závislosti na partě nebo vyloučení z kolektivu. Neochota odpoutat se od rodičů. 

Rozvodové trauma, stres nebo odpor k třetímu rodiči. 

Ostatní problémy

Koktání, stud, tréma, odpor k učení, hyperaktivita., agresivita, zdravotní problémy (opakující se nemoci, chronické nemoci, vrozené vady)

Pracujeme s  dětmi, které prošli traumatem, nebo řeší náročnou situaci. S dětmi, které mají nízké sebevědomí, i s dětmi, které chtějí rozvinout svůj potenciál a talent.