PŘEDNÁŠKY KURZY

Pozitivní výchova

Vhodné pro všechny mámy a táty. Cyklus  7 přednášek. Přednáška trvá cca 2- 2.5 hodiny.
Mocenský versus partnerský výchovný přístup čeho se vyvarovat. Budujeme zdravou sebedůvěru. Efektivní komunikace. Šest dovedností, jak vybídnout děti ke spolupráci.
Zvládání emocí.
Pochvala a trest úskalí tradičních výchovných prostředků co namísto trestů jak správně chválit.

Pozitivní myšlení

Cílem přednášky je seznámit posluchače se skrytou silou podvědomí, která pracuje pro náš prospěch, umíme-li jej správně použít a využít. Posluchačům jsou předány praktické rady a návody, které jej dokáží motivovat k vyšším cílům, větší výkonnosti, dosažení klidu a míru a pomohou k dosažení trvalého přísunu energie.

Efektivní komunikace pro učitele a vychovatele

6 dvouhodinových přednášek. Obsahem přednášek je:
Mocenský versus partnerský výchovný přístup čeho se vyvarovat. Budujeme zdravou sebedůvěru. Efektivní komunikace. Šest dovedností, jak vybídnout děti ke spolupráci.
Zvládání emocí.
Pochvala a trest, úskalí tradičních výchovných prostředků. Co namísto trestů a jak správně chválit.
Komunikace s rodiči a jak osvobodit dítě z jeho role.
Balíček služeb pro školy a školky: 4 dvouhodinové přednášky spojené s terapiemi na posílení vztahů v kolektivu a uvolnění stavu v napětí.
Cena dohodou, podle velikosti kolektivu a počtu terapií.

Energie – jak ji mít a mít se líp

Na přednášce se obeznámíte s energetickými triky, které vám značně usnadní život. Objevíte své energetické díry, kterými energie uniká a dozvíte se, jak s nimi pracovat. Celá přednáška, stejně jako všechny ostatní přednášky, vás energeticky sama o sobě dobije

Čtení z tváře – fyziognomie tváře

Přednáška je zaměřena na tajemství lidské tváře. Dle jednotlivých rysů, které jsou nám vepsány do tváře, je možné usuzovat na povahu a životní postoje člověka. Přednáška odpovídá na otázku, co je nám od přírody dáno, jak to můžeme využít a jak co nejlépe a nejefektivněji komunikovat. Čtení z tváře vám pomůže nahlédnout do podstaty své povahy a napomůže uvědomění si vlastních specifických rysů a rozpoznání toho, co si můžeme nevědomky blokovat. Na přednášku je vhodné mít s sebou zrcátko.

Sám sobě terapeutem

Seminář si klade za cíl seznámit posluchače s praktikami a metodami vedoucími ke snížení stresu a odstraňování negativních emocí. Pomocí několika technik se naučíte efektivně pracovat s vlastními pocity a vést mnohem vědomější, svobodnější a radostnější život.

Kineziologie

Kineziologie je můj koníček, základní kámen mé terapeutické praxe. Na přednášce se dovíte, co je to kineziologie. O principech kineziologie Jednotného mozku, nástrojích a technikách kineziologie. Rovněž máte možnostvidět praktickou krátkou ukázku toho, jak probíhá terapie, co se dá kineziologií řešit a uvedu příklady z praxe i mé osobní zážitky. Prostor bude i pro vaše otázky.
Délka 90 – 120 minut.

 

Čakry – cyklus přednášek o čakrách

Na přednášce o čakrách se posluchači seznámí s tím, co jsou to čakry, kde se v lidském těle nachází a jak čakry harmonizovat. Dozvíte se, jak pečovat o své psychické i fyzické zdraví v souvislosti s čakrami.
Součástí přednášky je i meditace očisty čaker. Přednáška může být koncipována jako celistvý přehled o čakrách nebo zaměřena na každou čakru zvlášť.
Přednášky jsou rozděleny do 6 částí a trvají vždy cca 90 – 120 minut s prostorem pro dotazy.

Úvod do cyklu přenášek o čakrách

Co jsou to čakry, jak čakry harmonizovat, jak pečovat o své psychické i fyzické zdraví v souvislosti s čakrami.

Základní čakra

Témata spojená se základní čakrou: sebeuvědomění, kritika, nadřízenost a podřízenost, útěk a útok. Emoce: strachy a pocity ohrožení. Doporučení, jak harmonizovat základní čakru.

Sakrální (křížová) čakra

Témata spojená se sakrální čakrou: sebeúcta, vztahy: zrcadlo nás samotných. Závislost a nezávislost. Sexualita. Komunikace, aneb spojení křížové čakry s krční. Léčení křížové čakry.

Čakra solar plexu

Témata spojená s čakrou solar plexu: vlastní hodnota, dva póly vnímání vlastní hodnoty, asimilace, manipulace, mučednictví. Solar plexus jako sídlo emocí a stím spojená řeč těla. Jak harmonizovat čakru solar plexu.

Srdeční čakra

Témata spojená se srdeční čakrou: láska k sobě, emoce, hmat. Odpuštění. Doporučená cvičení na harmonizaci srdeční čakry.

Krční čakra

Témata spojená s krční čakrou: sebevyjádření. Zvuk jako forma vyjádření ve hmotném světě. Emoce spojené s krční čakrou – znechucení a svoboda. Zamlčování a lhaní. Potlačení vlastního sebevyjádření prostřednictvím manipulace v komunikaci. Změna. Doporučení, jak harmonizovat krční čakru.

Čakra třetího oka

Témata spojená s čakrou třetího oka: odpovědnost za sebe sama. Emoce spojené se třetím okem. Tři základní funkce šesté čakry. Více úhlů pohledů a doporučení, jak harmonizovat třetí oko.

Korunní čakra

Epifýza. Vědomí sebe sama, osvícení, doporučení k harmonizaci korunní čakry.