CO ŘEŠÍME

Rodina a partnerské vztahy
Napravení nefungující komunikace mezi členy rodiny nebo partnery, manželské poradenství, řešení problémů rodičů s dětmi, dětí s problémovým chováním. Odstraňování bloků vedoucích k nalezení vhodného partnera. Neshody při rozvodu, porozvodové trauma.

 

Učení
Řešení problémů dysporuch – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysfázie; upravení poruchy ADHD; soustředěnost, zapomínání, lhaní, problémy ve škole, s učiteli. Komplikované kamarádské/školní vztahy.

 

Odstraňování stresu a strachu
Zvládání každodenního/pracovního stresu, řešení všech druhů strachu z čehokoliv, fóbie, posedlosti, závislosti.

 

Osobní rozvoj a sebevědomí
Hledání životního směru, rozvoj talentu, práce s talentovanými dětmi, práce se sportovci, práce na výkonu. Zvládání manažerských stresů. Ženy a jejich začlenění na trh práce po rodičovské dovolené, slaďování práce a rodiny.

 

Psychosomatika (nemoci, bolesti)
Problémy s váhou, tělesné bolesti – bolesti zad, hlavy, předoperační příprava, zvládání pooperačního stresu. Psychická příprava na porod. Koktání atd.

 

Komunikace
Pozitivní komunikace v rodině – rodiče vs. děti; děti vs. rodiče; partnerská, sourozenecká komunikace. Vztahy na pracovišti a umění prosadit sám sebe. Odpuštění.